Ενημερωτικό δελτίο του ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Δ.Α.Σ)

poioi eimaste

 

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Δ.Α.Σ) είναι ένας επι-

στημονικός, μη κερδοσκοπικός φορέας με τη μορφή Συλλόγου του Αστικού  Κώδικα, ο οποίος παρέχει τις υπηρεσίες του μέσω των εθελοντών μελών του

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟYΜΑΣΤΕ;

(αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους φορείς) στους τομείς:

 

¨της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας

¨της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής

¨της Ψυχοκοινωνικής στήριξης

¨της Κοινωνικής Καινοτομίας και Αειφόρου Επιχειρηματικότητας

¨των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης και Κοινωνικής Συνοχής

¨του Πολιτισμού και του Αθλητισμού

¨του Περιβάλλοντος

¨της Ισότητας των δύο φύλων

 

ΤΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ;

¨Επιχειρηματική συμβουλευτική (ατομική και ομαδική)

¨Επαγγελματική Συμβουλευτική/ Επαγγελματικός Προσανατολισμός (για  μαθητές, γονείς, συμβούλους)

¨Συμβουλευτική καλλιέργειας ομαδικού πνεύματος σε εν δυνάμει κοινωνι-  κές επιχειρήσεις

¨Εκπαίδευση

¨Ενημέρωση κοινού στα πεδία δράσης

 

ΠΟΙΑ ΕΝΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ;

Το ΔΙΚΤΥΟ απαρτίζεται από  εμπειρογνώμονες, επαγγελ-  ματικούς και επιχειρηματι-  κούς συμβούλους, μέντορες,  στελέχη εναλλακτικών χρη-  ματοπιστωτικών οργανι-  σμών, κοινωνικούς επιχει-  ρηματίες και γενικά από άτομα  που δραστηριοποιούνται στον  τομέα της Κοινωνικής Οικονομί-  ας, της Επαγγελματικής Συμ-  βουλευτικής, των Εναλλακτικών  Πιστώσεων, της Δια Βίου Μάθη-  σης, του Πολιτισμού, του Περι-  βάλλοντος και είναι οικονομολό-  γοι, κοινωνιολόγοι, κοινωνικοί  λειτουργοί, ψυχολόγοι, γεωτε-  χνικοί και επιστήμονες άλλων  ειδικοτήτων που επιθυμούν να  προσφέρουν εθελοντικά.

 

 

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΚΟΙΝΟ;

Οι δράσεις μας στοχεύουν:

¨Στην απόκτηση κοινωνικών, επαγγελματικών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων για κοινωνικές και συμβατικές επιχει-

ρήσεις (οργάνωση, διοίκηση, marketing, δικτύωση με την αγορά, συνεργατισμός)

¨Στην ανάπτυξη αυτογνωσίας, αυτοπεποίθησης και «εργασιακής» εμπειρίας

¨Στην αξιοποίηση των ταλέντων των συμβουλευόμενων

¨Στην επιλογή του επαγγέλματος που ταιριάζει στα άτομα

¨Στην απομάθηση γνώσεων που δεν χρειάζονται

¨Στην ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας με όρους κοινωνικής βιωσιμότητας και κοινωνικού αντικτύπου

 

ΣΕ ΠΟΙΟYΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ;

Κοινωνικές και συμβατικές επιχειρήσεις (υπό δημιουργία και υφιστάμενες)  Ανέργους & Εργαζόμενους που απειλούνται με απόλυση

Γονείς, μαθητές

Συμβούλους και στελέχη φορέων που προωθούν δραστηριότητες ΚΑΛΟ,

Συμβούλους Επαγγελματικής Συμβουλευτικής, Πολιτισμού, Δια Βίου Μάθησης  Εθελοντές (Άτομα, Επιχειρήσεις και Φορείς)

Ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες

Συλλογικότητες, Φορείς (Επιχειρηματικούς,

Αναπτυξιακούς, Πολιτιστικούς, Κοινωνικούς, κ.ά)

Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού)

Κάθε άλλη πληθυσμιακή ομάδα που ενδιαφέρεται για τις υπηρεσίες μας

 

ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕΛΗ ΜΑΣ;

Μέλη μπορούν να γίνουν όσοι επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντικά στο πλαίσιο των καταστατικών σκοπών του ΔΑΣ

 

ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

Συνεργαζόμαστε με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, φορείς  της Κ.Αλ.Ο, Δήμους και Περιφέρειες, Κοινωνικές ορ-  γανώσεις, Επιμελητήρια και φυσικά πρόσωπα.

 

 collaber 1

 

 

 

 

 

Δώρα Ντούλια (Πρόεδρος)*

dwra doulia

 

Το ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ, όπως όλα τα συλλογικά σχήματα της Κ.ΑΛ.Ο , είναι ένας Σύλλογος που δημιουργήθηκε μετά από δίχρονο προβληματισμό, παλινωδίες, συνεχείς συνεδριάσεις για προσπάθεια ομογενοποίησης και ενιαίας άποψης, συνεργασίες και δικτυώσεις με τα μέλη μας.
Τελικά τα καταφέραμε και δημιουργηθήκαμε ως φορέας!
Περιβάλλεται την μορφή του Συλλόγου του Α.Κ και είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, στον οποίο τα μέλη του προσφέρουν εθελοντική εργασία, ενώ είναι ανεξάρτητος φορέας από κόμματα και «πάτρωνες».
Τα μέλη του διαθέτουν σαφέστατη πολιτική άποψη, αλλα όχι κομματική, για δράση συλλογική και αλληλέγγυα, είτε αυτόνομα, είτε σε συνεργασία με Πανεπιστήμια φορείς της Κ.Αλ.Ο , οργανώσεις , επιμελητήρια, Τ.Α και φυσικά πρόσωπα για εθνικές και διακρατικές δραστηριότητες.

Γιατί αναπτύσσουμε το Δίκτυο??
Αυτοί που επέβαλλαν και διαιωνίζουν την οικονομική κρίση από την οποία έχει ξεκληριστεί η μισή κοινωνία, προσπαθούν να κάμψουν κάθε αντίσταση, ελπίδα και φώς από την κοινωνία και να αποδυναμώσουν άτομα, φορείς, κοινωνία, βομβαρδίζοντας το μυαλό, την αξιοπρέπεια και τη ψυχή μας, ώστε να μας καταστήσουν άπραγους και μοιραίους, ανίκανους, αδύναμους, αμέτοχους και οδυρόμενους για να επικρατήσουν στον οικονομικό και κοινωνικό πόλεμο …… 
Παράλληλα η οικονομία αιμορραγεί από την φυγή των εξαιρετικά μορφωμένων νέων ως μετανάστες (που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε άλλα κράτη ως μοναδική επιλογή απασχόλησης , παρά την επένδυση σ’ αυτούς της ελληνικής κοινωνίας και του κράτους) , ενώ πλήττεται και επιδεινώνεται ραγδαία η οικονομική και κοινωνική ζωή κυρίως των ευπαθών ομάδων, όπως Α.ΜΕ.Α, συνταξιούχων, γυναικών ,κλπ., που βάλλονται από αεργία, ανέχεια, φτώχεια και έλλειψη βασικών υπηρεσιών.
Το μόνο παρήγορο στους χαλεπούς αυτούς καιρούς είναι η ανάπτυξη επιχειρηματικών και εθελοντικών πρωτοβουλιών της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.Αλ.Ο), χωρίς όμως αναγνώριση του κοινωνικού αντίκτυπου και χωρίς οικονομική υποστήριξη παρά τις εξαγγελίες των κυβερνήσεων τα τελευταία 6 χρόνια!!!! 
-Επειδή η δημοκρατία δεν είναι λόγια, αλλά δράση 
-Επειδή ο φόβος είναι ανασταλτικός παράγοντας για αποτελέσματα 
-Επειδή η αφωνία και η απραγία οδηγούν στο περιθώριο 
-Επειδή η μοναχική πορεία είναι δύσκολη και συχνά ατελέσφορη, 
Εμείς, τα μέλη και οι φίλοι του Δικτύου, μετά το πρώτο shock που ως άτομα και ως συλλογικότητες υποστήκαμε , αποφασίσαμε να δράσουμε και να προσφέρει ο καθένας εθελοντικά ό,τι υπηρεσίες μπορούμε, τόσο στους συνανθρώπους μας, όσο και σε μας τους/τις ιδίους/ιες.

Σε ποιους τομείς δραστηριοποιούμαστε ?
Tο Δίκτυο Δραστηριοποιείται στους τομείς:
- της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας,
- της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής, 
-της Ψυχοκοινωνικής στήριξης, 
-της Υγιούς Επιχειρηματικότητας, της Κοινωνικής Καινοτομίας, 
-των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης,
- του Συνεργατισμού, 
-της Δια Βίου Μάθησης, του Πολιτισμού και 
-του Αθλητισμού, σε σκοπό την οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και περιβαλλοντική ανάπτυξη, την καταπολέμηση του οικονομικού και κοινωνικού αποκλεισμού, την Τοπική & Περιφερειακή Ανάπτυξη, την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής, με έμφαση στην οικονομική και κοινωνική ένταξη λιγότερο ευνοημένων κοινωνικών ομάδων.


Ποιοι συμμετέχουν και ποιους καλούμε να γίνουν μέλη μας ?
Το ΔΙΚΤΥΟ απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες , μέντορες, επαγγελματικούς συμβούλους, στελέχη στον τομέα του Πολιτισμού, της Δια Βίου Μάθησης, οικονομολόγους, κοινωνιολόγους και άτομα πολλών άλλων ειδικοτήτων, ή στελέχη αντιστοίχων με τα αντικείμενα δράσης μας φορέων, καθώς δρώντες στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας (όπως μέλη Συλλογικών Φορέων και κοινωνικούς επιχειρηματίες ), που είναι είτε εργαζόμενοι, είτε συνταξιούχοι και επιθυμούν να προσφέρουν. 
Είμαστε αποφασισμένοι/ες να διαθέσουμε εθελοντικά τον χρόνο μας , τις γνώσεις και την εμπειρογνωμοσύνη μας στην υπηρέτηση της κοινωνίας και των ευάλωτων ομάδων που έχουν ανάγκη στη λαίλαπα της οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζουμε και προσδοκώντας ένα άλλο μοντέλο ζωής που στηρίζεται στην Αλληλεγγύη, την συνεργασία, τον συνεργατισμό , παρά τις όποιες αντιθέσεις και την διαφορετικότητα των μελών μας!!!!
Η διαφορετικότητα και η συμπληρωματικότητα των δεξιοτήτων, απόψεων και γνώσεων των μελών και φίλων μας είναι ουσιαστικός παράγοντας επιτυχίας και συστατικό στοιχείο της δημοκρατίας και μας ενώνει, μας ενδυναμώνει , μας συμπληρώνει και μας κινητοποιεί δημιουργικά για την επίτευξη των στόχων μας .
ΔΕΝ ΦΟΒΟΜΑΣΕ, ΟΥΤΕ ΣΚΥΒΟΥΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΣΦΥΡΗΛΑΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΔΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΘΕΛΗΣΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΟΥΜΕ, ΔΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΣΤΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 


ΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ/Η ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΛΟΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Ο ΚΑΘΕΝΑΣ/ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΕΙΤΕ ΩΣ ΜΕΛΗ, ΕΙΤΕ ΩΣ ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΥΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ 
ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΛΕΣ 
Η ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ………ΚΑΝΑΠΕ ΑΧΡΕΙΑΣΤΗ…….*Η Δώρα Ντούλια είναι οικονομολόγος, εμπειρογμώμων στην Κοινωνική Οικονομία κ την Δια Βίου Μάθηση

 

Οραματιζόμαστε το μέλλον

banner 1

Υπηρεσίες

 • ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ,
 • ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
 • ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ,
 • Ε-LEARNING/ PROGRAMMATA,
 • ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ,
 • ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ,
 • ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΗΝΗ,
 • ΣΥΝΕΡΓΑΙΕΣ ΜΕ ΔΗΜΟΥΣ& ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ,
 • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ,
 • MENTORING,
 • COACHING,
 • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ,
 • ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ,
 • ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ