ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΙΟΥΛΙΑΣ ΚΡΙΖΑΝΟΒΣΚΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΟΥΚΡΑΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΙΟΥΛΙΑΣ ΚΡΙΖΑΝΟΒΣΚΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΟΥΚΡΑΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΥΚΡΑΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ENTER4 ALL- ERASMUS +21-23

facebook 1699639166646 7128803355222021499

Αθήνα, 7.11.23

Λήψη συννεύτευξης: Γεωργιόπουλος Νικόλαος, συνεργάτης του ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ για το πρόγραμμα  ENTER4ALL  

1η ερώτηση

 1. ΠΟΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΟΥΚΡΑΝΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ή ΤΗΝ ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε γενικά οι Ουκρανοί μετανάστες και πρόσφυγες στην Ελλάδα είναι τα κατωθι και επισημάνθηκαν και στις συναντήσεις/ webinars  και στο mentoring που δεχθήκαμε  του ΔΑΣ:

 1.   Οι ωφελούμενες μετανάστριες /ες δεν γνωρίζουν τη γλώσσα της χώρας υποδοχής (Ελλάδα) γεγονός που εμποδίζει την  ενσωμάτωση /ενεργοποίηση τους στον κοινωνικό/επιχειρηματικό της χώρας υποδοχής, παρότι η  εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και του κοινωνικού και πολιτισμικού πλαισίου της χώρας αποτελούν ένα βασικό εργαλείο για την ομαλή σας ένταξη στην ελληνική κοινωνία και στην πρόσβασή σας στην αγορά εργασίας.
 2.   Οι μετανάστες δεν έχουν δικτυωθεί επαρκώς με φορείς της Ελληνικής  Κοινωνίας / Διοίκησης και δεν γνωρίζουν τα οφέλη από την Αξιοποίηση των Κέντρων Ένταξης Μεταναστών.

Παρατήρηση: Οι πληροφορίες που λάβαμε από το ΔΑΣ είναι πολύ χρήσιμες

 1.   Η Ελλάδα δεν παρέχει ένα εύκολο τρόπο για την αναγνώριση των προσόντων των ατόμων που προσπαθούν να ξεφύγουν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία παρότι υπάρχει η ΣΥΣΤΑΣΗ (ΕΕ) 2022/554 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Απριλίου 2022,σχετικά με την αναγνώριση των προσόντων των ατόμων που προσπαθούν να ξεφύγουν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η έναρξη επιχειρήσεων ή η ανεύρεση μισθωτής απασχόλησης.
 1.   Υπάρχει πρόβλημα επιβράδυνσης/ανάσχεσης της ενσωμάτωσης/ενεργοποίησης τους στον κοινωνικό/επιχειρηματικό  περιβάλλον της χώρας υποδοχής, διότι:
 •  Η υπηρεσία μίας στάσης για την ίδρυση εταιρειών εξυπηρετεί μόνο το Ελληνικά και τα Αγγλικά https://eyms.businessportal.gr/auth και τα πρότυπα καταστατικά αλλά και οι παραπομπές είναι μόνο στα Ελληνικά!!
 •  Υπάρχει συνήθως ανάγκη νομικής/φορολογικής εκπροσώπησης με δυνατότητα εξειδικευμένης διερμηνείας στη γλώσσα καταγωγής , ζητήματα που έχουν υψηλό οικονομικό κόστος και δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται από μετανάστες / πρόσφυγες
 •  Υπάρχει συνήθως ανάγκη  επιχορήγησης από το κράτος
 1.   Οι μετανάστες/ πρόσφυγες δεν έχουν και δεν κάνουν επαρκή αξιοποίηση των προγραμμάτων  της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) κ άλλων φορέων, τόσο για την δημιουργία  ατομικής είτε συλλογικής επιχείρησης, ως το πρώτο βήμα για την ενσωμάτωση/ενεργοποίηση τους στον  κοινωνικό /επιχειρηματικό της χώρας υποδοχής.

 Παρατήρηση: Σε διαζώσης και on line σεμινάριο δικτύωσης του ΔΑΣ με την Ένωση Ουκρανών Γυναικών στα πλαίσια του Προγράμματος Enter4ALL, δεχθήκαμε αναλυτική ενημέρωση από στελέχη της ΔΥΠΑ που είναι μέλη του ΔΑΣ

 1.   Οι Ουκρανές γυναίκες της Ένωσης Ουκρανών Γυναικών Ελλάδας εξερευνούμε τις δυνατότητες της δημιουργίας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (ΚοινΣΕπ) εστιάζοντας στους κλάδους της υγείας, εξυπηρέτησης αναγκών της «τρίτης ηλικίας», και στο κλάδο του τουρισμού και διατροφής – πολυχώρου πολιτισμού και καφέ και σε αυτό δεχόμαστε υποστήριξη από το ΔΑΣ , αλλά η απόφαση είναι δύσκολη, διότι δεν υπάρχουν χρηματοδοτήσεις για την κάλυψη των αναγκαίων κεφαλαίων.

 Πρόσθετα υπάρχουν δυσκολίες

– Στην σύσταση ομογενοποιημένης ομάδας

-        Στην  χρήση της  Ελληνικής γλώσσας

-        Στην μη αναγνώριση των ξένων πτυχίων, οπότε πρέπει να βρουν έναν Έλληνα ως νόμιμο εκπρόσωπο

-         Δεν διαθέτουμε όλες επαρκείς δεξιότητες management – marketing

-        Δεν διαθέτουμε επαρκείς δεξιότητες social media

  

 1.   Οι μετανάστες δεν λαμβάνουν χρηματοδοτήσεις διότι δυσκολεύονται να ενταχθούν σε χρηματοδοτικά προγράμματα  ή προγράμματα της ΔΥΠΑ - Εξετάζεται η λύση των μικροπιστώσεων πιστώσεων.

 2η ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΩΣ ΩΦΕΛΗΘΗΚΑΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕNTER4ΑLL?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 Είχαμε και έχουμε διαρκή υποστήριξη από το Δίκτυο Αλληλέγγυας Συμβουλευτικής μέσα από:

o   ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ με ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

o   Mentoring  ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ  ΚΑΙ ΟΝ LINE

o   ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ  ΚΑΙ ΟΝ LINE

o   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

o   ΣΥΝΕΧΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΨΥΧΩΣΗ

o   ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (50+ ΕΛΛΑΣ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ, ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΣ, ΕΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ, ΟΑΕΔ )

 Πρόσθετα, στα πλαίσια της συνεργασίας μας και της αλληλεγγύης που επιδεικνύει το ΔΑΣ, είχαμε από το ΔΑΣ και ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ευχαριστούμε θερμά το Δίκτυο Αλληλέγγυας Συμβουλευτικής και γενικά την ομάδα υποστήριξης του προγράμματος ENTER4All για την υποστήριξη που μας παρέχουν και θα μας παρέχουν και μετά το πέρας του προγράμματος χωρίς ΚΑΜΙΑ οικονομική μας επιβάρυνση.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΟΥΚΡΑΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

 H Αντιπρόεδρος, ΙΟΥΛΙΑ ΚΡΙΖΑΝΟΒΣΚΑ

Οραματιζόμαστε το μέλλον

banner 1

Υπηρεσίες

 • ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ,
 • ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
 • ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ,
 • Ε-LEARNING/ PROGRAMMATA,
 • ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ,
 • ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ,
 • ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΗΝΗ,
 • ΣΥΝΕΡΓΑΙΕΣ ΜΕ ΔΗΜΟΥΣ& ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ,
 • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ,
 • MENTORING,
 • COACHING,
 • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ,
 • ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ,
 • ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ