Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, η πρόκληση της εποχής μας.

KALO 1

Οι δημόσιες υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας αδυνατούν, λόγω της κρίσης, να αυξήσουν τις δαπάνες για την παραγωγή κοινωνικών και κοινοτικών υπηρεσιών και έχουν οριακά μέσα για να απαντήσουν τόσο σε διαχρονικές όσο και σε νέες κοινωνικές ανάγκες ,να λάβουν υπόψη τους ιδιαίτερες γεωγραφικές συνθήκες και τα προβλήματα που αναδύονται και, ίσως το σημαντικότερο, να αξιοποιήσουν την τοπική δυναμική για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων.

Οι δραστηριότητες των φορέων της Κοινωνικής Οικονομίας μπορούν να καλύψουν μέρος της ολοένα και αυξανόμενης ζήτησης για κοινωνικές υπηρεσίες, συμβάλλοντας ταυτόχρονα θετικά στην αύξηση της απασχόλησης στον τομέα αυτό.

Εδώ ακριβώς βρίσκεται η «καινοτομία» του κοινωνικού τομέα, δηλαδή στη δυνατότητα να φέρνει στην επιφάνεια νέες κοινωνικές ανάγκες που δεν καλύπτονται επαρκώς και να τις μετασχηματίζει σε παρεχόμενες υπηρεσίες δημιουργώντας παράλληλα νέες θέσεις εργασίας.
Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία ,δεν αμφισβητεί το κράτος και τις λειτουργίες του, ούτε το υποκαθιστά, αλλά προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες εκεί όπου είναι εμφανές ότι αδυνατεί να προσφέρει τις αναγκαίες υπηρεσίες προς τους πολίτες και μάλιστα σε ανταγωνιστικές τιμές. Εξ άλλου η οικονομική κρίση με τα οδυνηρά αποτελέσματα για όλη την κοινωνία και την οικονομία δεν αφήνουν καμία αμφιβολία ότι το δίκτυο κοινωνικής προστασίας για όλες τις ειδικές ομάδες της κοινωνίας επανένταξή τους με τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και αυταπασχόλησης θα στηριχτεί σε ένα σημαντικό βαθμό στην Κ.ΑΛ.Ο.

KALO 2

Μια προοδευτική πολιτική, πρέπει να συνδέεται με:

- τη μετατροπή του κρατικού σε κοινωνικό,
-τη κοινωνικοποίησή του, ώστε να είναι κοινό αγαθό, κτήμα όλων,
-την υπαγωγή τόσο του κρατικού όσο και του ιδιωτικού σε μια πολιτική που υπηρετεί τις κοινωνικές ανάγκες, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
-τη τόνωση του πλουραλιστικού χαρακτήρα της σύγχρονης δημοκρατίας, τόσο γενικά, μέσω της πολλαπλής ενθάρρυνσης της αυτόνομης θεσμικής οργάνωσης της κοινωνίας των πολιτών – ως ισχυρής ενδιάμεσης βαθμίδας μεταξύ του κράτους και της κοινωνίας των ιδιωτικών συμφερόντων και ως προνομιακού πεδίου των δικαιωμάτων, των κινημάτων και των κοινωνικών αντιστάσεων – και τη κατοχύρωση ενός ουσιαστικού ρόλου για την κοινωνική οικονομία και ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη της .

Η χώρα μας βυθίστηκε στην κρίση διότι με ευθύνη του πολιτικού συστήματος, και όχι μόνο, κατάντησε να είναι "η τελευταία χώρα του υπαρκτού σοσιαλισμού" με την έννοια του κρατισμού ,που σημαίνει γραφειοκρατικοποίηση όλων των λειτουργιών του κράτους ,ασύδοτη λειτουργία της αγοράς και μηδενική ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας. Βαπτίστηκαν τα θέματα δημοσίου συμφέροντος ,δηλ. κοινωνικού ενδιαφέροντος σε κρατικά και η κοινωνία μπήκε στο περιθώριο.
Οι υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας και της οικονομίας περιθωριοποιήθηκαν , οι αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές δεν έγιναν ποτέ και το πολιτικό σύστημα βρήκε την εύκολη λύση των δανεικών, σπρώχνοντας τα προβλήματα στο μέλλον και τις επερχόμενες γενεές!!!

KALO 3

Η ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας είναι η μεγάλη πρόκληση στην περίοδο που διανύουμε.

Η προαγωγή της μπορεί να εξυπηρετήσει τόσο την πολιτική προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των ανέργων και των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, όσο και την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, κυρίως κοινωφελούς χαρακτήρα, που δεν ικανοποιούνται από τις δραστηριότητες του Δημόσιου και Ιδιωτικού-Κερδοσκοπικού Τομέα.
Επίσης, μπορεί να αναδείξει το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Κοινωνικών Εταίρων στην προώθηση της απασχόλησης και της τόνωσης του ‘κοινωνικού κεφαλαίου’ και κατ’ επέκταση να ενδυναμώσει την τοπική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

ΣΥΡΟΣ ΚΟΣΚΟΒΟΛΗΣ

Αντιπρόεδρος  ΔΑΣ

Απρίλιος 2018

We see the Future

Services

Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας με λίγα όμορφα λόγια

  • Lorem ipsum dolor sit amet
  • Vestibulum lacinia arcu eg
  • Fusce nec tellus sed augue semper porta
  • Et nulla sit amet nec tellus
  • Duis gravida ante auctor euismod convallis
  • Lorem ipsum nulla sit amet amet
  • Nulla egdarto sit tellus